zelená úsporám

DERBIGUM ® SP-FR

systém, do kterého se vyplatí investovat.

 

POŽÁRNĚ ODOLNÝ PLASTOMER - ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS

 

٠ Derbigum je vysoce MODIFIKOVANÝ asfaltový hydroizolační pás

٠ ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ a to bez ochranných či reflexních nátěrů

٠ BEZÚDRŽBOVÝ - nevyžaduje žádné reflexní nátěry

٠ HLADKÝ - nemá žádný minerální posyp

٠ DVĚ NOSNÉ VLOŽKY - skelná tkanina + netkaný polyester v horní třetině pásu

   - vynikající mechanické vlastnosti, dostatečné množství asfaltu pod spodní nosnou

   vložkou. Díky vysokému bodu měknutí asfaltové směsi 150°C a zároveň umístění nosné

   vložky ze skelného  vlákna těsně pod horním lícem je STŘECHA POCHOZÍ i v letních

   vedrech!

٠ MULTIFUNKČNÍ POKLÁDKA činí pás univerzálním - pás lze natavovat, mechanicky

   kotvit, lepit za studena, pokládat volně se stabilizační vrstvou

٠ PROVOZNÍ STŘECHY - Derbigum je vhodným podkladem i pod litý asfalt. Je tak

   ideální pro veškeré terasy, mosty či nadzemní parkoviště.

٠ Pás Derbigum SP-AR, opatřený přísadami proti prorůstání kořenů je vhodný jako

   IZOLACE STŘECH ZELENÝCH

٠ Pásy Derbigum SP-AR a Derbicolor FR jsou VHODNÉ DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH

   PROSTOR, kde nešíří požár (certifikáty PAVÚS Praha na požádání předložíme). Při

   hoření nevylučují žádné toxické zplodiny.

٠ PROKAZATELNÁ ŽIVOTNOST na řadě střech různých objektů realizovaných pásy

   Derbigum je 30-35 let (posudky BDA DAKADVIES z let 1990, 1995 resp. 2000 na

   požádání předložíme)

٠ Derbigum je mnoho let velmi úspěšně používán i V POLÁRNÍCH OBLASTECH na

   Svalbardu a ve Skandinávii (posudek NBI z roku 1996 na požádání předložíme)

٠ ZÁRUKA na materiál i na práci se poskytuje v délce trvání 10let. Zákazník obdrží

   garanční list od výrobce krytý pojišťovnou S. A. Royale Belge, která přebírá zákonnou

   odpovědnost za výrobce.

 


Popis a výhody


Derbigum SP-FR je požárně odolný hydroizolační pás se dvěmi nosnými vložkami, jehož kvalita a životnost je prokázána na celém světě.

 

Suroviny jsou vybírány tak, aby splňovaly tyto dva požadavky.

Dvě samostatné nosné vložky skelné vlákno a netkaný polyester jsou umístěny v horní části pásu tak, aby poskytovaly ideální rozměrovou stálost a vynikající odolnost proti roztržení a proražení.

 

Speciálně připravovaná směs pro tento pás je vyráběna z asfaltů, vyvinutých ve spolupráci s výrobci nafty, ušlechtilých ataktických termoplastických polyolefinických polymerů (TPO) a samozhášivých přísad. Tato kombinace způsobuje, že pás je ekologický a není toxický

 

Směs má mimo jiné následující vlastnosti:

 

٠ Zpomaluje hoření pásu, omezuje tvorbu dýmu a nevylučuje jedovaté zplodiny

٠ Zaručuje nutnou vazbu a impregnaci nosných vložek přizpůsobených požadavkům na   

   kvalitu a pokládku

 

Spojení účinků různých složek pásu poskytuje tomuto výrobku jedinečný charakter, jeho mnohostranné použití v závislosti na systému pokládky, jeho úplnou možnost recyklace a schopnost splňovat celou škálu evropských norem týkajících se odolnosti proti přelétavému ohni.

 

DERBIGUM SP-FR také existuje variantně s odolností proti prorůstaní kořenů nazvaným DERBIGUM SP-FR-AR. Tento výrobek vzniká přidáním chemických látek bránících prorůstání kořenů do směsi.

 

Derbigum

 

Oblasti použití

 

DERBIGUM SP-FR lze použít na:

 

٠ Povrchy ploché, šikmé i svislé

٠ Povrchy zděné, betonové i s cementovým potěrem

٠ Povrchy z plynosilikátu (pórobeton)

٠ Povrchy z desek HURDIS (pálené)

٠ Povrchy dřevěné a šindelové

٠ Tepelně izolační materiály

٠ Staré střešní pásy


webdesign Studio DOMINO Plus s.r.o.