zelená úsporám

Izolace proti radonu

 

Co to radon vůbec je?
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou

uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. Ty se při

vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.


Radon se dostává do domu nejčastěji ze země (podloží) pod budovou,

kde může být vysoká koncentrace radonu. Ve vytápěné budově vzniká

u podlah mírný podtlak a radon jakoby nasáván z podloží prasklinami

a netěsnostmi do domu.


Izolaci proti radonu provádíme pomocí modifikovaných asfaltových pásů

na předem zpevněný podklad. Podklad musí být připraven co možná nejlépe, aby byla zaručena sto procentní učenost pokládané hydroizolace.

 


 

Zřídka se vyskytují závady v ploše, nejvíce možností k průniku vlhkosti je

ve spojích a kolem prostupů instalací. Těmto kritickým místům je třeba věnovat zvíšenou pozornost. Pro položení hydroizolace je nutné mít

podklad rovný, hladký, bez dutin, hnízd a výčnělků.

 


webdesign Studio DOMINO Plus s.r.o.