zelená úsporám

Studené bitumenové lepidlo STIK ON 7A


Popis a výhody

 

٠ STIK ON 7A zajišťuje vodotěsnost i v případě nutnosti korekce pokládky,

   což pásy tavené k podkladu nedovolují.

٠ STIK ON 7A zajišťuje celoplošné a stejnoměrné přichycení pásu k podkladu

   a jeho případnou korekci, což přitavené pásy nedovolují.

 

 

Rychlá a snadná technologie.

 

٠ STIK ON 7A dovoluje okamžité položení izolačního pásu; toto umožňuje urychlení

    prací oproti složitějším technologiím.

 

Vyšší bezpečnost!

 

٠ STIK ON 7A nabízí vyšší bezpečnost mezi hořlavinami. To významně snižuje rizika

   a případnou odpovědnost za škody vzniklé při požáru.

٠ Kvalita, snadnost , rychlost a bezpečnost - to jsou hlavní výhody výrobků IMPERBEL,

   která na jejich vývoji pracuje již více než půl století.

 


Užití

 

٠ na starých izolačních pásech jako regenerační a adhezivní vrstva na betonu jako

   impregnace a celopločné adhezivum (na porézní povrchy po aplikaci PRIMERu S1)

٠ na dřevěných deskách

٠ na unifikovaných panelech jako celoplošné adhezivum

٠ na tepelných izolačních deskách

webdesign Studio DOMINO Plus s.r.o.